Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Zameldowanie

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Wymagane dokumenty
  • Druk zgłoszenia pobytu stałego (SO-P-1)
  • Druk zgłoszenia pobytu czasowego (SO-P-2)
  • Wzór pełnomocnictwa do zameldowania  (SO-P-5)

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

  • Dowód osobisty albo paszport,
  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.  

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:

  • Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
  • Dowód lub paszport pełnomocnika;

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności "organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy". Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 783)  wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w siedzibie Urzędu albo na następujący rachunek bankowy: 32 1020 1592 2300 0410 0000 0162

Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 12
07-400 Ostrołęka
tel. +48 (29) 764 68 11 wew. 241

Kontakt w sprawie SO 6

Joanna Bystrek
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 12 (parter)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 241

Danuta Wilimczyk
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 12 (parter)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 241

Termin odpowiedzi

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy

BRAK.

Uwagi

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj.Dz. U. z 2015 r. , poz. 388).

Załączniki

SO-P-1(1) pdf, 386 kB metryczka
SO-P-2(1) pdf, 396 kB metryczka
SO-P-5(1) pdf, 140 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij