Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 58909
Wydział Komunikacji i Transportu 26251
Godziny pracy 15951
Konta bankowe 14370
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 12548
Kierownictwo urzędu 12368
SO 1 Wydanie dowodu osobistego. 11730
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11373
Wydział Geodezji i Kartografii 5580
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 5416
WKT 5 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 5411
Wydział Dróg 4904
Wydział Architektury i Budownictwa 4854
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4759
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 4563
Wydział Spraw Obywatelskich 4498
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4349
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 4270
Wydział Oświaty 4091
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 4015
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3977
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 3961
WAB 4 Pozwolenie na budowę 3756
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 3738
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 3647
Urząd Stanu Cywilnego 3521
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3248
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 3220
Straż Miejska Ostrołęki 3219
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 3163
WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy 3154
stanowisko ds. kancelaryjnych 3120
SSM 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 3113
SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 3100
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 2997
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta 2969
Dyrektor Parku Wodnego w Ostrołęce 2820
WKT 40 Profil kandydata na kierowcę 2711
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2710
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 2657
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 2625
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2542
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 2353
WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 2345
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 2240
Wydział Inwestycji Miejskich 2113
Żebrowska-Rosak Ewa 2107
stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2071
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Wiejska za Torami" w Ostrołęce 2043
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 2012
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 25612
Zarządzenie nr 71/2015 802
Zarządzenie nr 170/2015 750
Zarządzenie nr 149/2017 611
Zarządzenie nr 301/2015 568
Zarządzenie nr 76/2016 442
Zarządzenie nr 53/2016 406
Zarządzenie nr 271/2015 384
Zarządzenie nr 263/2015 368
Zarządzenie nr 304/2015 349
Zarządzenie nr 407/2015 348
Zarządzenie nr 50/2016 347
Zarządzenie nr 24/2016 324
Zarządzenie nr 20/2015 319
Zarządzenie nr 63/2017 314
Zarządzenie nr 32/2017 307
Zarządzenie nr 372/2016 305
Zarządzenie nr 54/2016 301
Zarządzenie nr 1/2015 289
Zarządzenie nr 107/2015 287
Zarządzenie nr 19/2017 287
Zarządzenie nr 216/2017 284
Zarządzenie nr 256/2015 283
Zarządzenie nr 87/2016 282
Zarządzenie nr 347/2016 275
Zarządzenie nr 254/2015 273
Zarządzenie nr 405/2015 268
Zarządzenie nr 4/2015 267
Zarządzenie nr 65/2015 267
Zarządzenie nr 382/2015 265
Zarządzenie nr 394/2015 264
Zarządzenie nr 331/2015 262
Zarządzenie nr 396/2015 260
Zarządzenie nr 184/2015 259
Zarządzenie nr 2/2016 258
Zarządzenie nr 28/2016 258
Zarządzenie nr 302/2015 257
Zarządzenie nr 25/2015 256
Zarządzenie nr 268/2015 256
Zarządzenie nr 411/2015 256
Zarządzenie nr 94/2016 255
Zarządzenie nr 110/2015 254
Zarządzenie nr 3/2016 249
Zarządzenie nr 1/2016 248
Zarządzenie nr 399/2015 246
Zarządzenie nr 350/2015 242
Zarządzenie nr 369/2015 242
Zarządzenie nr 251/2017 240
Zarządzenie nr 285/2015 239
Zarządzenie nr 349/2015 233
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady 32852
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 3406
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki 2201
Terminy i porządki posiedzeń 2036
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1668
Przedmiot działalności 1216
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1123
Magdalena Jaworowska 1096
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1048
Michał Skowroński 1033
Ewa Żebrowska-Rosak 1024
Edward Górecki 1007
Dariusz Artur Bralski 977
Komisja Oświaty 977
Ryszard Żukowski 956
Uchwała nr 136/XIX/2015 892
Komisja Budżetu i Finansów 888
Piotr Wierzba 883
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 877
Maciej Kleczkowski 836
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 822
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 808
Komisja Sportu i Turystyki 806
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 776
Irena Nosek 708
Henryk Gut 697
Adam Kurpiewski 694
Grzegorz Milewski 681
Dariusz Maciak 646
Tadeusz Giers 621
Komisja Rewizyjna 599
Łukasz Kulik 581
Waldemar Popielarz 572
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 554
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 539
Andrzej Rykowski 525
Uchwała nr 104/XV/2015 522
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 517
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 515
Grażyna Lilla Sosnowska 514
XIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 września 2015r. 506
Uchwała nr 89/XIV/2015 505
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 497
Komisja Inwentaryzacyjna 496
XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r. 488
XXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2016r. 471
XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r. 461
Wojciech Zarzycki 456
Jan Rzewnicki 454
XV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 października 2015r. 452
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 15418
Symbole Miasta 2336
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 1699
Statut Miasta 1671
Miasta partnerskie 1372
Kwestionariusz ankiety 705
Statut Miasta - Rozdział 1 581
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 571
Nabór propozycji projektów - otwarty 569
Statut Miasta - Rozdział 3 544
Statut Miasta - Rozdział 7 524
Statut Miasta - Rozdział 6 506
Statut Miasta - Rozdział 4 493
Statut Miasta - Rozdział 11 435
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 435
Statut Miasta - Rozdział 2 430
Statut Miasta - Rozdział 5 418
Statut Miasta - Rozdział 8 405
Statut Miasta - Rozdział 10 403
Statut Miasta - Rozdział 9 390
Spotkanie podsumowujące 364
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 358
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 357
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 352
Konsultacje społeczne 347
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 331
Kwestionariusz ankiety - II 330
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 323
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 323
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 313
Zaproszenie na konsultacje społeczne 313
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 221
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 200
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 169
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 146
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 115
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 104
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 102
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 98
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 90
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 86
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 85
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 25371
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 1307
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 1156
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 1118
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1031
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 1025
Żłobek Miejski w Ostrołęce 1008
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 845
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 835
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 825
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 807
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej 792
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 783
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 756
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 698
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 683
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 646
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 622
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 576
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 572
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 565
Park Wodny w Ostrołęce 564
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza 534
Przedszkole Miejskie Nr 1 528
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 511
Ostrołęckie Centrum Kultury 500
III Liceum Ogólnokształcące 497
V Liceum Ogólnokształcące 476
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 461
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 454
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 433
IV Liceum Ogólnokształcące 426
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 397
Przedszkole Miejskie Nr 17 380
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego 371
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 348
Centrum Kształcenia Praktycznego 340
Przedszkole Miejskie Nr 10 336
Przedszkole Miejskie Nr 16 330
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 325
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica 322
Przedszkole Miejskie Nr 5 306
Przedszkole Miejskie Nr 15 295
Przedszkole Miejskie Nr 9 282
Przedszkole Miejskie Nr 18 258
Przedszkole Miejskie Nr 7 254
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza 252
Przedszkole Miejskie Nr 13 248
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 243
Przedszkole Miejskie Nr 8 242
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Pomian 830
Osiedle Wojciechowice 818
Wniosek Rady Osiedla Łazek 729
Osiedle Śródmieście 693
Osiedle Bursztynowe 627
Osiedle Centrum 615
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 575
Osiedle Stacja 573
Osiedle Parkowe 549
Osiedle Dzieci Polskich 539
Osiedle Łęczysk 535
Osiedle Leśne 525
Wniosek Rady Osiedla Łazek 523
Osiedle Łazek 513
Osiedle Sienkiewicza 510
Osiedle Stare Miasto 466
Osiedle Witosa 455
Wniosek Rady Osiedla Stacja 453
Osiedle Starosty Kosa 432
Wniosek Rady Osiedla Łazek 406
Osiedle Traugutta 379
Wniosek Rady Osiedla Stacja 378
Wniosek Rady Osiedla Stacja 375
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 363
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 354
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 351
Wniosek Rady Osiedla Łazek 349
Wniosek Rady Osiedla Stacja 349
Wniosek Rady Osiedla Centrum 346
Wniosek Rady Osiedla Centrum 345
Wniosek Rady Osiedla Pomian 345
Wniosek Rady Osiedla Centrum 343
Wniosek Rady Osiedla Pomian 340
Wniosek Rady Osiedla Pomian 340
Wniosek Rady Osiedla Pomian 339
Wniosek Rady Osiedla Centrum 336
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 334
Wniosek Rady Osiedla Centrum 331
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 331
Wniosek Rady Osiedla Centrum 330
Wniosek Rady Osiedla Łazek 323
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 320
Wniosek Rady Osiedla Pomian 309
Wniosek Rady Osiedla Łazek 304
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 304
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 296
Wniosek Rady Osiedla Łazek 286
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 286
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 271
Wniosek Rady Osiedla Łazek 266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij