Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.07.2015

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 55963
Wydział Komunikacji i Transportu 23630
Godziny pracy 14102
Konta bankowe 13178
Kierownictwo urzędu 11642
USC 3 Odpis skrócony lub zupełny aktu: urodzenia, małżeństwa lub zgonu 11301
SO 1 Wydanie dowodu osobistego. 10716
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10682
Wydział Geodezji i Kartografii 5037
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Ostrołęki - rejon "Bemowo" 4955
WKT 5 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 4866
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4691
Wydział Architektury i Budownictwa 4509
Wydział Dróg 4330
stanowisko ds. rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrołęce 4255
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki 4205
Wydział Spraw Obywatelskich 4131
WGK 4 Wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków 3919
Wydział Oświaty 3718
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ostrołęki 3706
Podatek od nieruchomości za 2016 rok 3602
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3538
WAB 4 Pozwolenie na budowę 3429
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. - Goworowska" w Ostrołęce 3384
WD 12 Wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t. 3180
stanowisko ds. kancelaryjnych 3064
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn. - 11 Listopada" w Ostrołęce 3012
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 2944
Straż Miejska Ostrołęki 2925
Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 2905
Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat 2899
Urząd Stanu Cywilnego 2883
SSM 1 Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2882
WKT 3 Wtórnik krajowego prawa jazdy 2828
SO 6 Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące 2792
Dyrektor Parku Wodnego w Ostrołęce 2778
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta 2765
Dyrektor Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2602
Wykaz - statystyka zdawalności OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 2585
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce 2543
WKT 40 Profil kandydata na kierowcę 2317
Wydział Promocji Miasta, Kultury i Sportu 2285
USC 11 Sporządzenie aktu urodzenia dziecka 2171
stanowisko ds. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2026
Podatek od nieruchomości na 2017 rok 2020
WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego 2006
Wydział Inwestycji Miejskich 1973
Żebrowska-Rosak Ewa 1959
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 1950
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu "Wiejska za Torami" w Ostrołęce 1945
Statystyki strony Prezydent
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent 23867
Zarządzenie nr 71/2015 766
Zarządzenie nr 170/2015 713
Zarządzenie nr 301/2015 525
Zarządzenie nr 149/2017 512
Zarządzenie nr 76/2016 383
Zarządzenie nr 53/2016 351
Zarządzenie nr 271/2015 347
Zarządzenie nr 263/2015 336
Zarządzenie nr 304/2015 312
Zarządzenie nr 407/2015 299
Zarządzenie nr 50/2016 293
Zarządzenie nr 20/2015 279
Zarządzenie nr 24/2016 274
Zarządzenie nr 32/2017 273
Zarządzenie nr 372/2016 272
Zarządzenie nr 19/2017 256
Zarządzenie nr 256/2015 252
Zarządzenie nr 87/2016 246
Zarządzenie nr 54/2016 245
Zarządzenie nr 254/2015 244
Zarządzenie nr 347/2016 241
Zarządzenie nr 107/2015 237
Zarządzenie nr 1/2015 234
Zarządzenie nr 63/2017 234
Zarządzenie nr 382/2015 232
Zarządzenie nr 396/2015 232
Zarządzenie nr 65/2015 232
Zarządzenie nr 216/2017 231
Zarządzenie nr 405/2015 231
Zarządzenie nr 28/2016 230
Zarządzenie nr 302/2015 228
Zarządzenie nr 411/2015 228
Zarządzenie nr 268/2015 226
Zarządzenie nr 331/2015 225
Zarządzenie nr 394/2015 223
Zarządzenie nr 25/2015 222
Zarządzenie nr 1/2016 221
Zarządzenie nr 110/2015 221
Zarządzenie nr 184/2015 221
Zarządzenie nr 4/2015 220
Zarządzenie nr 94/2016 217
Zarządzenie nr 350/2015 215
Zarządzenie nr 2/2016 211
Zarządzenie nr 3/2016 210
Zarządzenie nr 285/2015 208
Zarządzenie nr 349/2015 204
Zarządzenie nr 369/2015 204
Zarządzenie nr 399/2015 200
Zarządzenie nr 409/2015 200
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydium Rady 31037
Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta 3166
Harmonogram prac Rady Miasta Ostrołęki 2094
Terminy i porządki posiedzeń 1892
Kluby Rady Miasta Ostrołęki 1530
Przedmiot działalności 1090
Wiesław Cezary Szczubełek - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 1051
Magdalena Jaworowska 1016
Norbert Dawidczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta 972
Ewa Żebrowska-Rosak 957
Edward Górecki 916
Dariusz Artur Bralski 914
Michał Skowroński 902
Komisja Oświaty 877
Ryszard Żukowski 867
Uchwała nr 136/XIX/2015 843
Komisja Budżetu i Finansów 835
Piotr Wierzba 824
Komisja Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 803
Maciej Kleczkowski 770
Komisja Sportu i Turystyki 759
Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 745
Komisja Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców 735
Komisja Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji 723
Irena Nosek 630
Adam Kurpiewski 625
Henryk Gut 601
Grzegorz Milewski 596
Dariusz Maciak 573
Tadeusz Giers 556
Komisja Rewizyjna 543
Łukasz Kulik 519
Uchwała nr 268/XXXVII/2016 510
Waldemar Popielarz 504
XXV Uroczysta sesja Rady Miasta Ostrołęki 12 maja 2016r. 494
XIX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 30 grudnia 2015r. 482
XIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 24 września 2015r. 478
Andrzej Rykowski 475
XX Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 stycznia 2016r. 474
Uchwała nr 104/XV/2015 470
Grażyna Lilla Sosnowska 467
Komisja Inwentaryzacyjna 459
XI Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 25 czerwca 2015r. 459
Interpelacja w sprawie połączenia klubów MKS Narew Ostrołęka i OTS Korona Ostrołęka. 451
Uchwała nr 89/XIV/2015 446
XXIV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 28 kwietnia 2016r. 439
XXVII Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 23 czerwca 2016r. 427
XV Zwyczajna sesja Rady Miasta Ostrołęki 29 października 2015r. 422
Jan Rzewnicki 402
Wojciech Zarzycki 400
Statystyki strony Miasto Ostrołęka
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miasto Ostrołęka 14179
Symbole Miasta 2142
Strategia Rozwoju Miasta do roku 2020 1593
Statut Miasta 1553
Miasta partnerskie 1246
Strategia Oświatowa Miasta Ostrołęki na lata 2014 - 2020 843
Kwestionariusz ankiety 660
Statut Miasta - Rozdział 1 529
Nabór propozycji projektów - otwarty 514
Statut Miasta - Rozdział 3 495
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki - uchwalony na Sesji Rady Miasta 494
Statut Miasta - Rozdział 7 485
Statut Miasta - Rozdział 6 467
Statut Miasta - Rozdział 4 460
Statut Miasta - Rozdział 11 398
Statut Miasta - Rozdział 2 393
Wspólnie zmieńmy Ostrołękę 391
Statut Miasta - Rozdział 5 373
Statut Miasta - Rozdział 10 372
Statut Miasta - Rozdział 8 367
Statut Miasta - Rozdział 9 352
Spotkanie podsumowujące 325
Konsultacje społeczne – spotkanie podsumowujące 315
Konsultacje społeczne 313
Ankieta dla mieszkańców diagnozująca obszary przeznaczone do rewitalizacji 303
Kwestionariusz ankiety - II 298
Aktualizacja Programu Rewitalizacji - spotkanie podsumowujące 281
Zaproszenie na konsultacje społeczne 266
Informacja Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. naboru projektów do rozszerzonego programu rewitalizacji 262
Konsultacje podsumowujące Program Rewitalizacji - Formularz konsultacji 252
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - przyjęty 234
Umowa wykonawcza o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 225
Program Rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki na lata 2017-2023 - wpisany do Wykazu 156
Aneks do umowy wykonawczej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 141
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2016 120
Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej Miasta Ostrołęka za rok 2015 112
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 782/246/17 z dn. 30.05.2017r. 64
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1105/166/16 z dn. 12.07.2016r. 60
"Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego" - zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1903/298/17 z dn. 05.12.2017 r. 49
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 311/222/17 z dn. 27.02.2017r. 47
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1716/193/16 z dn. 26.10.2016r. 46
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1438/179/16 z dn. 13.09.2016r. 46
„Plan Inwestycyjny dla Miasta Ostrołęki i Subregionu Ostrołęckiego” – zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1724/288/17 z dn. 06.11.2017r. 42
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Miasta 24199
Placówka Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce 1116
Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 982
Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 957
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce 872
Żłobek Miejski w Ostrołęce 844
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 832
Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. 720
Zespół Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce 686
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 676
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida 675
Dom Pomocy Społecznej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce 652
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 643
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ostrołęce 571
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej 568
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce 538
Muzeum Żołnierzy Wyklętych (w organizacji) 505
Park Wodny w Ostrołęce 500
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce 476
Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki 467
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza 437
III Liceum Ogólnokształcące 431
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego 429
Ostrołęckie Centrum Kultury 428
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 427
V Liceum Ogólnokształcące 411
I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema 364
Przedszkole Miejskie Nr 1 350
IV Liceum Ogólnokształcące 340
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V. Pułku Ułanów Zasławskich 278
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 253
Przedszkole Miejskie Nr 17 247
Przedszkole Miejskie Nr 5 238
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica 234
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 233
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego 231
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej 225
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego 224
Centrum Kształcenia Praktycznego 203
Przedszkole Miejskie Nr 10 202
Przedszkole Miejskie Nr 16 196
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 191
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza 185
Przedszkole Miejskie Nr 9 182
Przedszkole Miejskie Nr 13 177
Przedszkole Miejskie Nr 7 174
Przedszkole Miejskie Nr 15 170
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika 169
Przedszkole Miejskie Nr 8 154
Przedszkole Miejskie Nr 18 142
Statystyki strony Miejskie osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Osiedle Wojciechowice 773
Osiedle Pomian 754
Wniosek Rady Osiedla Łazek 685
Osiedle Śródmieście 650
Osiedle Centrum 559
Osiedle Bursztynowe 539
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 539
Osiedle Stacja 526
Osiedle Parkowe 500
Osiedle Dzieci Polskich 484
Wniosek Rady Osiedla Łazek 481
Osiedle Łazek 474
Osiedle Leśne 472
Osiedle Łęczysk 469
Osiedle Sienkiewicza 464
Osiedle Stare Miasto 428
Osiedle Witosa 418
Wniosek Rady Osiedla Stacja 402
Osiedle Starosty Kosa 382
Wniosek Rady Osiedla Łazek 375
Osiedle Traugutta 349
Wniosek Rady Osiedla Stacja 349
Wniosek Rady Osiedla Stacja 333
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 326
Wniosek Rady Osiedla Łazek 323
Wniosek Rady Osiedla Centrum 322
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 322
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 320
Wniosek Rady Osiedla Centrum 317
Wniosek Rady Osiedla Pomian 314
Wniosek Rady Osiedla Stacja 314
Wniosek Rady Osiedla Pomian 312
Wniosek Rady Osiedla Pomian 310
Wniosek Rady Osiedla Centrum 307
Wniosek Rady Osiedla Centrum 305
Wniosek Rady Osiedla Centrum 299
Wniosek Rady Osiedla Łazek 297
Wniosek Rady Osiedla Parkowe 296
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 292
Wniosek Rady Osiedla Pomian 290
Wniosek Rady Osiedla Centrum 286
Wniosek Rady Osiedla Pomian 284
Wniosek Rady Osiedla Traugutta 284
Wniosek Rady Osiedla Łazek 278
Wniosek Rady Osiedla Wojciechowice 266
Wniosek Rady Osiedla Dzieci Polskich 264
Wniosek Rady Osiedla Łazek 257
Wniosek Rady Osiedla Łęczysk 257
Wniosek Rady Osiedla Łazek 242
Wniosek Rady Osiedla Stare Miasto 230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij