Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa zakładu Lacroix - Opakowania na działkach o nr ewid. 40110/3 i 40111/3”Załączniki:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki
Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki