Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Ostrołęce informuje, że prowadzi nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. kadr i płac

 Załączniki:

Ogłoszenie naboru
Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów