Grzegorz Szymański
stanowisko ds. administrowania zasobami informatycznymi i prowadzenia BIP

07-400 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 206 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 328
Poczta elektroniczna: grzegorz.szymanski@um.ostroleka.pl

 

Anna Białobrzeska
inspektor ds. zamówień publicznych

07-400 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 228 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 w. 271
Poczta elektroniczna: anna.bialobrzeska@um.ostroleka.pl

 

Karol Olszewski
stanowisko ds. rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

07-400 Ostrołęka, pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 206 (II piętro)
Telefon: (+48 29) 764 68 11 wew. 328
Poczta elektroniczna: karol.olszewski@um.ostroleka.pl