Niniejsza opłata została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2008 r. na mocy uchwały Nr 142/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r. (zm. uchwała Nr 193/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011 r.) i zastąpiła dotychczas obowiązujący podatek od posiadania psów.

Od jednego psa - 30 zł.

Termin płatności: 31 marca

Ulgi i zwolnienia od opłaty od posiadania psów ustanowione przez Radę Miasta:

Stawkę opłaty od posiadania psów z tytułu posiadania psów przez emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe określa się w wysokości 15,00 zł rocznie od jednego psa.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów adoptowanych w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów poddanych sterylizacji i kastracji.[start] [koniec]