Brak treści artykułu

Załączniki:

dwa wolne stanowiska strażnicze w Straży Miejskiej Ostrołęki
Oświadczenia
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Informacja dla kandydatów
Informacja o wynikach naboru