Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrołęce informuje o wolnym stanowisku pracy - specjalisty do spraw zatrudnienia i płac, 

wymiar zatrudnienia - 1/2 etatu
termin składania dokumentów - 15  maja 2022 r.
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - specjalisty do spraw zatrudnienia i płac na stronie: https://sds-ostroleka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-wolne-stanowisko-specjalisty-do-spraw-zatrudnienia-i-plac.html