Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Ostrowska" w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZałączniki:

Obwieszczenie
Klauzula informacyjna