Miejsce posiedzenia sala konferencyjna (nr 113) Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Gen. Józefa Bema 1,

Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 –2026,
  2. Rozpatrzenie projektu Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
  3. Sprawy różne:
  • przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytej w dniu 23 marca 2016 roku,

 [start] [koniec]