Przedmiotem działalności Zespołu jest realizacja zadań z zakresu wsparcia i pracy z rodziną, w tym:
 1. wzmacnianie roli i funkcji rodziny,
 2. rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 3. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 4. zapewnienie opieki i wychowania dziecku,
 5. pomoc w nauce,
 6. organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań,
 7. realizacja programów profilaktycznych,
 8. udzielanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 9. prowadzenie terapii i mediacji,
 10. organizowanie dla rodzin spotkań tzw. "grup wsparcia" lub "grup samopomocowych".

W skład zespołu wchodzą:

 1. świetlice funkcjonujące przy:
  • „Elfy”, ul. Plac Dworcowy 4,
  • „Gwarek”, ul. Hallera 13, 
  • „Gwiazdki”, ul. Sikorskiego 4,
  • „Pociecha”, ul. Bogusławskiego 17,  
  • „Promyk”, ul. Padlewskiego 51B, 
  • „Słodziaki”, ul. Jaracza 2a.
 2. zespół do spraw asysty rodzinnej funkcjonujący przy ul. Poznańskiej 34/36.

Kierownictwo
 • Wioletta Tabor
  kierownik

Kontakt:

ul. Poznańska 34/36
07-410 Ostrołęka
tel. (29) 694-42-59

[start] [koniec]