Kierownictwo

  • Marta Nawrocka
    Dyrektor

Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat. W ramach opieki realizowane są funkcje:

  1. opiekuńcza,
  2. wychowawcza,
  3. edukacyjna

___________________________________________________________________________________

Kontakt:

ul. Psarskiego 17
07-410 Ostrołęka

Telefon,Fax  +48 (29) 764 44 30

E-Mail:zlobekostroleka@wp.pl

Czynny od 6.30 do 16.30 ( w lipcu nieczynny)

NIP 7581060093

REGON 550327815

 

[start] [koniec]