Park Wodny w Ostrołęce został utworzony na mocy uchwały nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym w szczególności
  1. prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego,
  2. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
  3. organizowanie kursów w zakresie sportów wodnych,
  4. prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  5. rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla społeczeństwa miasta Ostrołęka,
  6. upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych,
  7. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych.

Kierownictwo
  • Dariusz Korzeniecki
    p.o. Dyrektor

Kontakt:

ul. Witosa 3
07-410 Ostrołęka
Tel. 29 764 24 37
Fax 29 764 24 35

biuro@basen-ostroleka.pl

http://www.basen-ostroleka.pl

[start] [koniec]