Kierownictwo
  • Dariusz Bastek
    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce

Kontakt:

ul. Legionowa 17
07-401 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 769 10 08

e-mail: sekretariat@sp4.ostroleka.pl

[start] [koniec]