Opracowanie kompleksowego programu rewitalizacji wymaga współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu. W tym celu prosimy o wypełnienie poniżej załączonego kwestionariusza ankiety.

Wydrukowany dokument można złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ostrołęki przy Pl. gen. Józefa Bema 1 do dnia 24 czerwca 2016r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankietę można również wypełnić i wysłać drogą elektroniczną do dnia 26 czerwca 2016r. Jest ona dostępna pod adresem http://rewitalizacja-ostroleka.badanie.net/Załączniki:

Ankieta