Urząd Miasta Ostrołęki - Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa do 29.07.2019r.Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majatkowe złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych