Okręg wyborczy nr 3

Klub: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Norbert Dawidczyk
Komisje Rady Miasta
w pracach których Radny uczestniczy:

[start] [koniec] Radny został wybrany do Rady Miasta kadencji w okręgu wyborczym nr 3 z listy "KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ". Kandydatura została poparta 208 głosami wyborców.


Kontakt:

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta