Kierownictwo

  • Grażyna Lis
    Dyrektor

Kontakt:

ul. Dzieci Polskich 5
07-410 Ostrołęka
Telefon: +48 (29) 766 68 32

[start] [koniec]