Kierownictwo

  • Krzysztof Florczak
    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Kontakt:

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka
Telefon: + 48 (29) 760 25 89

e-mail: sekretariat@sp10.ostroleka.edu.pl

[start] [koniec]