Kierownictwo

  • Grażyna Krystyna Mierzejewska
    Dyrektor

Kontakt:

ul. gen. Berlinga 16
07-410 Ostrołęka
Telefon: + 48 (29) 760 25 89

[start] [koniec]