Kierownictwo

  • Jolanta Mrozek
    p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 16
07-410 Ostrołęka
Telefon: + 48 (29) 760 25 89

e-mail: sp.10@wp.pl

[start] [koniec]