W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 wchodzą:

 • Technikum Nr 2 kształcące w zawodzie:
  • technik informatyk - profil wojskowy,
  • technik pojazdów samochodowych - profil wojskowy,
  • technik budownictwa - innowacja bezpieczeństwo pożarowe,
  • technik weterynarii,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik organizacji reklamy,
  • technik robót wykończeniowych;
 • Branżowa szkoła I stopnia Nr 2 kształcąca w zawodzie:
  • kierowca mechanik,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych,
  • kucharz,
  • fryzjer,
  • sprzedawca,
  • rolnik,
  • monter konstrukcji budowlanych,
  • murarz - tynkarz,
  • lakiernik,
  • blacharz samochodowy,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk,
  • wędliniarz,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • stolarz,
  • dekarz,
  • ślusarz;
 • Szkoła Policealna Nr 2 kształcąca w zawodzie: technik usług kosmetycznych;
 • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - przedmioty wiodące: j. polski, wiedza
  o społeczeństwie;
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 • wykonywanie zabiegów fryzjerskich (w zawodzie: fryzjer, technik usług fryzjerskich),
 • projektowanie fryzur (w zawodzie: technik usług fryzjerskich),
 • wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (w zawodzie: technik budownictwa),
 • organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (w zawodzie technik budownictwa).

Kierownictwo

 • p.o. Mariusz Głażewski
  Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich

Kontakt:

ul. Czwartaków 4
07-401 Ostrołęka
Telefon: +48 (29) 769 10 45, 769 12 47

e-mail: sekretariat@zsz2.ostroleka.edu.pl

[start] [koniec]