W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodzą:
- Przedszkole Specjalne;
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
- Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, kształcąca w zawodzie: kucharz, piekarz, cukiernik;
-
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.


Kierownictwo

  • Katarzyna Bobrowska
    Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego

Kontakt:

ul. Romualda Traugutta 9
07-410 Ostrołęka

Telefon: +48 (29) 760 22 37

e-mail: sekretariat@sosw.ostroleka.pl

[start] [koniec]