[start] Prezydent Miasta Ostrołęki, jako zarządca dróg w mieście na prawach powiatu informuje, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Irysowej w Ostrołęce. [koniec]

Aktualne do dnia 15 września 2017 r.