[start]W dniach od 02.10.2017 r. do 13.10.2017 r. w Urzędzie Miasta Ostrołęki można składać formularze z propozycją zadań do budżetu na 2018 rok. Samorząd przeznaczy na ten cel 300 tysięcy złotych.[koniec]

W ramach trzeciej edycji budżetu obywatelskiego można zgłaszać inicjatywy polegające na budowie lub innych robotach budowlanych obejmujących infrastrukturę miejską (np. ławki, monitoring, urządzenia na placach zabaw dla dzieci itp.).

Zgłaszane zadania muszą dotyczyć terenów należących do Miasta Ostrołęki.

Zadania można zgłaszać w dwóch kategoriach:
a) tereny ogólnodostępne
b) tereny jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki (przedszkola, szkoły, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe itp.)

Łączna wartość projektów planowanych do realizacji w 2018 roku wynosi:
a) dla terenów ogólnodostępnych 200.000 zł,
b) dla terenów jednostek organizacyjnych Miasta Ostrołęki 100.000 zł.


Zadanie może zgłosić oraz poprzeć osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców Miasta Ostrołęki. Jeden mieszkaniec może zgłosić tylko jedno zadanie, poparte przez co najmniej dziesięć osób.

Lista zadań zakwalifikowanych do głosowania opublikowana zostanie 20.10.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Ostrołęki.

Głosowanie na zweryfikowane formalnie zadania odbędzie się w dniach od 23.10.2017 r. do 03.11.2017 r.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną 10 listopada br.