Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

 • [start]Kuskowska Natalia, Przewodnicząca Zarządu [koniec]
 • Kabacik Michał, Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Goceł Anna, Członek Zarządu
 • Wilmanowicz Joanna, Przewodnicząca Rady
 • Konarzewska Nina, Wiceprzewodnicząca Rady
 • Bolc Krzysztof
 • Goceł Paweł
 • Gut Kamil
 • Gut Magdalena
 • Kuskowski Paweł
 • Późniewski Krzysztof
 • Szczubełek Agnieszka
 • Wilmanowicz Przemysław
 • Wiski Bogusław
 • Wszołkowska Jadwiga