Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

 • Parzychowski Wojciech, Przewodniczący
 • Łysik Marian, Wiceprzewodniczący
 • Chrzczonowska Bożena, członek
 • Kobyłecki Mariusz, członek
 • Kowalczyk Marek, członek
 • Bakuła Marcjanna
 • Chełstowska Agnieszka
 • Chrzczonowski Jarosław
 • Gumowski Witold
 • Lenkiewicz Maria
 • Ostrowski Wiesław
 • Późniewski Krzysztof
 • Śmiarowska Sylwia
 • Wilmanowicz Przemysław
 • Zyra Sabina