Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

  • [start]Ewa Krupka, Przewodnicząca Zarządu[koniec]
  • Andrzej Pabich, Wiceprzewodniczący Zarządu
  • Igor Perczak, Członek
  • Marcin Maciejewski, Przewodniczący Rady
  • Arkadiusz Zawadzki, Wiceprzewodniczący Rady
  • Arleta Jankowska-Budna
  • Urszula Latuszek