Kontakt: Biuro Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

 • [start]Krupka Ewa, Przewodnicząca Zarządu[koniec]
 • Pabich Andrzej, Wiceprzewodniczący Zarządu
 • Perczak Igor, Członek Zarządu
 • Maciejewski Marcin, Przewodniczący Rady
 • Zawadzki Arkadiusz, Wiceprzewodniczący Rady
 • Chełchowska Ursula Danuta
 • Dobkowski Jan
 • Jankowska-Budna Arleta
 • Jastrzębski Tadeusz
 • Kuczyński Patryk
 • Kulas Bodan
 • Latuszek Urszula
 • Wysocki Paweł
 • Szelkowski Kazimierz
 • Zabielski Tadeusz