Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

 • [start]Jan Dobkowski, Przewodniczący[koniec]
 • Krzysztof Kotowski, Wiceprzewodniczący
 • Urszula Chełchowska, Członek
 • Wojciech Kotowski, Członek
 • Bogdan Kulas, Członek
 • Bogusław Denkiewicz
 • Adam Gamdzyk
 • Kazimierz Gutowski
 • Arleta Jankowska-Budna
 • Grzegorz Kotowski
 • Marcin Maciejewski
 • Dariusz Mrozek
 • Stanisław Wiśniewski
 • Kazimierz Zalewski
 • Grażyna Żebrowska