Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

 • [start]Ziarno Adam, Przewodniczący[koniec]
 • Krzemiński Ryszard, Wiceprzewodniczący
 • Borawska Ewa, Członek
 • Szeląg Michał, Członek
 • Ścibek Władysław, Członek
 • Gabryś Zbigniew
 • Kwietniak Urszula
 • Majkowska Danuta
 • Malon Kazimierz
 • Mierzejewska Zofia
 • Niecikowski Kazimierz
 • Pazera Teresa
 • Tyl Stefan
 • Wyrębek Marian
 • Ziarno Przemysław