Kontakt: Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta


Skład Rady Osiedla:

  • [start]Jakub Andrzej Żmudziński, Przewodniczący Zarządu[koniec]
  • Szymon Robert Dawid, Wiceprzewodniczący Zarządu
  • Krystyna Lachowska, Członek
  • Joanna Kamińska, Przewodnicząca Rady
  • Mariola Gorczyca, Wiceprzewodnicząca Rady