Okręg wyborczy nr 3

Klub: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Waldemar Popielarz
Komisje Rady Miasta
w pracach których Radny uczestniczy:

[start] [koniec]Radny został wybrany do Rady Miasta kadencji w okręgu wyborczym nr 3 z listy "KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP". Kandydatura została poparta 219 głosami wyborców.


Kontakt:

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta