Harmonogram posiedzeń Rady Miasta Ostrołęki w I półroczu 2019 roku

  • 24 stycznia 2019 r. – sesja zwyczajna
  • 26 lutego 2019 r. – sesja zwyczajna
  • 28 marca 2019 r. - sesja zwyczajna
  • 25 kwietnia 2019 r. - sesja zwyczajna
  • 12 maja 2019 r. – sesja uroczysta
  • 30 maja 2019 r. – sesja zwyczajna
  • 27 czerwca 2019 r. – sesja zwyczajna