Okręg wyborczy nr 3

Klub: Klub Radnych "Nasza Ostrołęka"

Jan Rzewnicki
Komisje Rady Miasta
w pracach których Radny uczestniczy:

[start] [koniec]Radny został wybrany do Rady Miasta kadencji w okręgu wyborczym nr 3 z listy "KWW "NASZA OSTROŁĘKA"". Kandydatura została poparta 236 głosami wyborców.


Kontakt:

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta