Okręg wyborczy nr 1

Klub: Klub Radnych "Nasza Ostrołęka"

Grażyna Lilla Sosnowska
Komisje Rady Miasta
w pracach których Radny uczestniczy:

[start] [koniec]Radny został wybrany do Rady Miasta kadencji w okręgu wyborczym nr 1 z listy "KWW "NASZA OSTROŁĘKA"". Kandydatura została poparta 177 głosami wyborców.


Kontakt:

Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta