Zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2019 roku, o godzinie 16.15 w Urzędzie Miasta Ostrołęki, Plac gen J. Bema 1, w sali nr 113, odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ostrołęki.

Porządek posiedzenia
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Ostrołęki na 2020 rok.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej na 2020 rok.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rodziny, Zdrowia
i Polityki Społecznej


Wojciech Parzychowski [start] [koniec]