Szanowni Państwo

Informuję, że Raport o stanie miasta Ostrołęki za 2019 rok będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta Ostrołęki zaplanowanej na dzień 27 sierpnia 2020 roku, godz. 10 00. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 28aa ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym, nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych radni Miasta Ostrołęki oraz mieszkańcy. 

Zainteresowany mieszkaniec Ostrołęki, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki pisemne zgłoszenie (wzór zgłoszenia opublikowany jest poniżej), poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu 26 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miasta Ostrołęki, pl. Gen. J. Bema 1, pok. 104 – Wydział Obsługi Rady Miasta, tel. kontaktowy 512 376 647. 

Mieszkańcy do głosu w debacie będą dopuszczani według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miasta Ostrołęki

                                                                                                                                /-/Wojciech ZarzyckiZałączniki:

głoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta wraz z klauzulą informacyjna