Zarządzenie  Nr 263/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 2015-08-14 w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowymZałączniki:

Zarządzenie Nr 263/2015