Zarządzenie  Nr 263/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowymZałączniki:

Zarządzenie Nr 263/2015