w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Gospodarczej, naprawienie ubytków w nawierzchni Chopina i Sienkiewicza, udrożnienie ul. Chopina, ujęcie w planach remontu ul. Łęczysk, wymiana nawierzchni na placu zabaw przy sklepie Milla