dotyczący obowiązywania nieobligatoryjnych standardów, wytycznych, katalogów bądź innych dokumentów regulujących kwestie planowania przestrzennego i urządzania przestrzeni publicznych na terenie miasta