Kompetencje Komisji:

Do przedmiotowego zakresu działania Komisji Sportu i Turystyki należy w szczególności:

 • upowszechnianie sportu i turystyki,
 • współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami sportowymi,
 • opiniowanie projektów inwestycji i remontów bazy turystycznej i sportowej,
 • promocja sportu i turystyki,
 • kontrola działalności Prezydenta i miejskich jednostek prowadzących działalność w zakresie sportu i turystyki.

Skład Komisji:

 • Dariusz Artur Bralski, Przewodniczący Komisji
 • Jerzy Grabowski, członek Komisji
 • Edward Górecki, członek Komisji
 • Dariusz Maciak, członek Komisji
 • Grzegorz Milewski, członek Komisji
 • Waldemar Popielarz, członek Komisji
 • Andrzej Rykowski, członek Komisji
 • Michał Skowroński, członek Komisji

 Więcej:[start] [koniec] [ posiedzenia komisji » ]