Szanowni Państwo

Informuję, że Prezydent Miasta Ostrołęki w dniu 28 maja 2021 roku przedłożył Radzie Miasta Ostrołęki Raport o stanie miasta Ostrołęki za 2020 rok. Raport ten będzie przedmiotem dyskusji na sesji Rady Miasta Ostrołęki zaplanowanej na dzień 24 czerwca 2021 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 28aa ust. 5 i 6 ustawy o samorządzie gminnym, nad raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos bez ograniczeń czasowych radni Miasta Ostrołęki oraz mieszkańcy.

Zainteresowany mieszkaniec Ostrołęki, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Ostrołęki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu 23 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta Ostrołęki, pl. Gen. J. Bema 1, pok. 104 – biuro Rady Miasta, tel. kontaktowy 512 376 647.

Mieszkańcy do głosu w debacie będą dopuszczani według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                       Rady Miasta Ostrołęki
 
                                                                                         /-/Wojciech Zarzycki


                                                                                              [start] [koniec]Załączniki:

zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie miasta wraz z klauzulą informacyjną