Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd pojazdu o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t.(WD-W-13)

Opłaty

Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.

Inne opłaty:

Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

Kontakt w sprawie WD 12

Karina Dobosz
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Urszula Tyc
pl. gen. Józefa Bema 1, pokój 110 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 250 lub (+48 29) 765 42 50

Termin odpowiedzi

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie pisma - zezwolenia w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

 

  • Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na wjazd pojazdu o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t.
  • Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia przejazdu.
  • Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego wydaje się na czas określony (nie dłuższy niż 12 miesięcy).
  •  Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami i bezpieczeństwem ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zmianami).

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd pojazdu o tonażu większym od 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t, w ulice, w których jest zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t, 3,5 t, 5 t, 10 t.(WD-W-13)