Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: WAB.6721.3.10.2017

Znak sprawy WAB.6721.3.10.2017

Znak pisma WAB.6721.3.10.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wypychy” w Ostrołęce, który obejmować będzie teren ograniczony ulicami: Ostrowską, Kaczyńską, Wypychy i Żołnierzy Armii Krajowej, wraz z...

Znak sprawy: WAB.6721.3.2.2018

Znak sprawy WAB.6721.3.2.2018

Znak pisma WAB.6721.3.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Korczaka” w Ostrołęce oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: GKOŚ.630.22.2018

Znak sprawy GKOŚ.630.22.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.181.2018.ŁB

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WAB.6720.1.11.2017

Znak sprawy WAB.6720.1.11.2017

Znak pisma WAB.6720.1.11.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, która obejmuje teren pomiędzy ulicami: Goworowską, al. ks. Jerzego Popiełuszki i Rolną wraz z prognozą...

Znak sprawy: WAB.6720.2.11.2017

Znak sprawy WAB.6720.2.11.2017

Znak pisma WAB.6720.20.11.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, która obejmuje teren położony przy ul. Janusza Korczaka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i...

Znak sprawy: GKOS.630.21.2018

Znak sprawy GKOS.630.21.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.237.2018.ŁB

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego GKOŚ.6210-14/09 wydanego przez Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.12.2009 roku w zakresie terminów poboru wody.

Znak sprawy: WAB.6721.4.11.2017

Znak sprawy WAB.6721.4.11.2017

Znak pisma WAB. 6721.4.11.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Geodetów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Znak sprawy: WAB.6733.7.2018

Znak sprawy WAB.6733.7.2018

Znak pisma WAB.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki oznaczonej nr 40941 w ulicy Poziomkowej oraz części działki oznaczonej nr 40880 w ulicy...

Znak sprawy: WAB.6740.139.2018

Znak sprawy WAB.6740.139.2018

Znak pisma WAB.6740.139.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Prezydent Miasta Ostrołęki, zawiadamia, że na wniosek Państwa Bożeny Hanny i Kazimierza Godzina prowadzących działalność gospodarczą G7 Kazimierz Godzina i Bożena Hanna Godzina S.C., wydana została decyzja Nr 159/18 z dnia 17.09.2018 r. znak WAB.6740.139.2018 zmieniająca decyzję Nr 162/17 z dnia...

Znak sprawy: WAB.6220.2.2.2016

Znak sprawy WAB.6220.2.2.2016

Znak pisma DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23.08.2018 r., znak:DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74 uchylającej w części decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 03.08.2017r., znak:WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla...

Znak sprawy: GKOS.7021.16.2018

Znak sprawy GKOS.7021.16.2018

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrołęki"

Znak sprawy: GKOS.630.18.2018

Znak sprawy GKOS.630.18.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.210.2018.Ł.B.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód ze studni zlokalizowanej na działce o nr ew. 30679 w Ostrołęce przy ul. Krańcowej.

Znak sprawy: WAB.0124.20.2018

Znak sprawy WAB.0124.20.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z Prognozą oddziaływania na...

Znak sprawy: GKOŚ.7021.1.28.2018

Znak sprawy GKOŚ.7021.1.28.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.181.2018.Ł.B

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Ostrołęce w sprawie udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu  firmy "OSCAR" Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Znak sprawy: WAB.6733.5.2018

Znak sprawy WAB.6733.5.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PEDN 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm na terenie działek oznaczonych nr 60172/3, 60172/13 i 60172/18 w obrębie...

Znak sprawy: WAB.6733.4.2018

Znak sprawy WAB.6733.4.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działek oznaczonych nr 60172/3 i 60172/13 w obrębie 0006 – ulica Św. Królowej...

Znak sprawy: WAB.6721.2.10.2017

Znak sprawy WAB.6721.2.10.2017

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Bohaterów Warszawy" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: WAB.6721.4.10.2016

Znak sprawy WAB.6721.4.10.2016

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „KEN” w Ostrołęce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Znak sprawy: WAB.6733.2.2018

Znak sprawy WAB.6733.2.2018

Znak pisma WAB.6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na terenie części działek oznaczonych nr 60431 i 60433 w ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego w...

Znak sprawy: WAB.6733.3.2018

Znak sprawy WAB.6733.3.2018

Znak pisma WAB.6733.3.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr 60306/9 i 60306/14 oraz na części działki nr 60323 przy ulicy Wypychy w...

Znak sprawy: WAB.6733.7.2018

Znak sprawy WAB.6733.7.2018

Znak pisma WAB.6733.7.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie działki oznaczonej nr 40941 w ul. Poziomkowej oraz na części...

Znak sprawy: GKOS.630.16.2018

Znak sprawy GKOS.630.16.2018

Znak pisma BI.ZUZ.5.421.176.2018.Ł.B.

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Znak sprawy: WAB.6220.8.2018

Znak sprawy WAB.6220.8.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa betonowej płyty ociekowej na zbiorniki po procesie kwasowania, na dz. o nr ew. 40112/6 i 40124 w Ostrołęce.

Znak sprawy: WAB.6740.90.2018

Znak sprawy WAB.6740.90.2018

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki zawiadamia o wydaniu decyzji  Nr 139/18 z dnia 10.08.2018 r. znak WAB.6740.90.2018 o pozwoleniu budowę dróg gminnych – ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji...

Znak sprawy: WAB.6743.72.2.2018

Znak sprawy WAB.6743.72.2.2018

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis 1. Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy: WAB.6743.72.2.2018 2. Data zgłoszenia budowy: 16.07.2018 r. 3. Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miasto Ostrołęka 4. Adres projektowanego obiektu: Ostrołęka ul. gen. Józefa Hallera 12, działka 40437/5 5. Opis projektowanego obiektu: budowa linii...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij