W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Znak sprawy: GN.6853.2.2015

Znak sprawy GN.6853.2.2015

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI Prezydent Miasta Ostrołęki informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki została wywieszona decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o numerze 62003.

Znak sprawy: WAB.6733.14.2015

Znak sprawy WAB.6733.14.2015

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki oznaczonej nr 50733 w rejonie Al.Jana Pawła II , obręb 0005-5, m.Ostrołęka , woj.mazowieckie.

Znak sprawy: WAB.6733.13.2015

Znak sprawy WAB.6733.13.2015

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji nr 9/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej dla potrzeb osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Krańcowej, na terenie działek oznaczonych nr 30640, 30641, 30643 w obrębie 0003-3, m. Ostrołęka , woj....

Znak sprawy: WAB.6220.5.2015

Znak sprawy WAB.6220.5.2015

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: uruchomienie stacji  demontażu   pojazdów  wycofanych  z eksploatacji na działce o numerze ew. 20340, ul. Kurpiowska 12 w Ostrołęce

Znak sprawy: GN.6833.22.2015

Znak sprawy GN.6833.22.2015

Rodzaj dokumentu Zakończenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydent Miasta Ostrołęki, podaje do publicznej wiadomości informację  o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 16 czerwca 2015 r. decyzji znak: GGN.6833.22.2015, orzekającej o ustaleniu kwoty odszkodowania za grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, położony w jednostce ewidencyjnej 146101_1, M. Ostrołęka, obręb 0001-1,...

Znak sprawy: GKOŚ.621.4.2014

Znak sprawy GKOŚ.621.4.2014

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wyłożeniu do publicznego wglądu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Ostrołęki”.

Znak sprawy: WAB.6733.15.2015

Znak sprawy WAB.6733.15.2015

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury na szlaku wodnym Pisa - Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na części działki nr...

Znak sprawy: WAB.6740.89.2015

Znak sprawy WAB.6740.89.2015

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji nr 153/15 z dnia 13.07.2015 r., znak: WAB.6740.89.2015, o pozwoleniu na budowę - przebudowę skrzyżowania ulic Hubalczyków - gen. Stefana Roweckiego „Grota” – gen. Tadeusza Kutrzeby wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz przebudową hydrantu...

Znak sprawy: GGN.6853.2.2015

Znak sprawy GGN.6853.2.2015

Rodzaj dokumentu Wszczęcie

Data ważności ogłoszenia

Opis O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrołęce przy ul. Kolejowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ostrołęki numerem 62003 o pow. 0,1180 ha, w związku z budową napowietrznej linii...

Znak sprawy: WAB.6733.12.2015

Znak sprawy WAB.6733.12.2015

Rodzaj dokumentu Decyzja

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych z pogrubioną izolacją termiczną do budynków mieszkalnych przy ulicy Krańcowej w Ostrołęce w ramach zadania...