Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

WKT 8 Wtórnik dowodu rejestracyjnego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Rejestracja pojazdów

Komórka odpowiedzialna Wydział Obsługi Mieszkańców i Komunikacji

Treść

Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie wtórnika (WKT-P-3):

Załączniki:

 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego:
  • przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • przedstawienie tablic rejestracyjnych,
  • złożenie oświadczenia  pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (WKT-A-3)
  • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego (w przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów)
 2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego:
  • zwrot dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  • przedstawienie karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  • przedstawienie tablic rejestracyjnych,
  • przedstawienie wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego ( jeżeli nie jest on możliwy do odczytania i w przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów).
  1. 3.Pełnomocnictwo ( w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę wraz z dokumentem tożsamości pełnomocnika),
  1. 4.Potwierdzenie wniesienia opłat,
  1. 5. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC (do wglądu ),
  • 6. Dokument określający tożsamość właściciela:
   1. dla osoby fizycznej - dowód osobisty,
   2. dla osoby prawnej - oryginały lub uwierzytelnione kserokopie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
   3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki dodatkowo umowa spółki).
Opłaty

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł. (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Inne opłaty:

 • za dowód rejestracyjny - 54 zł.
 • za pozwolenie czasowe - 18, 50 zł.

Opłata ewidencyjna:

 • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
 • za pozwolenie czasowe 0,50 zł.
Miejsce złożenia wniosku

Punkt Obsługi Interesantów
pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 279
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Punkt Obsługi Interesantów
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 294
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka
(+48 29) 764 68 11 w. 206, 220
(Wydział Komunikacji i Transportu przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 16:30, w pozostałe dni od 9:00 do 15:00)

Kontakt w sprawie WKT 8

Ewa Wójcicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 220

Aldona Mamińska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 109 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 220

Mirosława Zera
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Teresa Szewczyk
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 108 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 206

Iwona Grabowska
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 105 (I piętro)
tel. (+48 29) 764 68 11 w. 304

Agata Roicka
ul. gen. Tadeusza Kościuszki 45, pokój 105 (I piętro)
tel. +48 (29) 764 68 11 w. 304

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie po złożeniu kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Nie podlega

Uwagi

Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłużej niż 30 dni, na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna
 • § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 1038, t. j.  z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. 2016r., poz. 689);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  (Dz. U.  z 2015r. poz.681);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088, t. j. z późniejszymi zmianami);
 • Art. 84  ust.  2  pkt  1  lit. d  ustawy  z  dnia 22 maja 2003 r. o  ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczonym  Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016r.  poz. 2060,  t. j. z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2016r. poz.1827 t. j. z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1084 t.j. z późniejszymi zmianami).

Załączniki

WKT-A-3(3) pdf, 101 kB metryczka
WKT-P-3(4) pdf, 97 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij