Urząd Miasta Ostrołęki


pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka


tel.: (+48) 29 764 68 11
fax: (+48) 29 765 43 20


email: um@um.ostroleka.pl


NIP Miasta Ostrołęki: 7582142002
REGON Miasta Ostrołęki: 550668410
Identyfikator gminy TERYT: 1461011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 147/XIV/2019

uchwała nr 147/XIV/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9801 z dnia

uchwała nr: 146/XIV/2019

uchwała nr 146/XIV/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036

uchwała nr: 145/XIV/2019

uchwała nr 145/XIV/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 9800 z dnia

uchwała nr: 144/XIV/2019

uchwała nr 144/XIV/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie wskazania radnego Rady Miasta Ostrołęki do składu osobowego Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej

Status Obowiązująca

uchwała nr: 143/XIII/2019

uchwała nr 143/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8709 z dnia

uchwała nr: 142/XIII/2019

uchwała nr 142/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036

Status Obowiązująca

uchwała nr: 141/XIII/2019

uchwała nr 141/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzekuń na dofinansowanie realizacji zadania majątkowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: 140/XIII/2019

uchwała nr 140/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kościuszki” w Ostrołęce

Status Obowiązująca

uchwała nr: 139/XIII/2019

uchwała nr 139/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Ostrołęki w zakresie przeprowadzenia kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”

Status Obowiązująca

uchwała nr: 138/XIII/2019

uchwała nr 138/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ostrołęki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz 8708 z dnia

uchwała nr: 137/XIII/2019

uchwała nr 137/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8707 z dnia

uchwała nr: 136/XIII/2019

uchwała nr 136/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8706 z dnia

uchwała nr: 135/XIII/2019

uchwała nr 135/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Ostrołęce oraz nadania statutu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8705 z dnia

uchwała nr: 134/XIII/2019

uchwała nr 134/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 8704 z dnia

uchwała nr: 133/XIII/2019

uchwała nr 133/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka i Gminą Olszewo Borki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Status Obowiązująca

uchwała nr: 132/XIII/2019

uchwała nr 132/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: 131/XIII/2019

uchwała nr 131/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta Ostrołęki z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży

Status Obowiązująca

uchwała nr: 130/XIII/2019

uchwała nr 130/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 129/XIII/2019

uchwała nr 129/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Ostrołęki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: 128/XIII/2019

uchwała nr 128/XIII/2019

jakiego organu Rady Miasta Ostrołęki

z dnia

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrołęki wotum zaufania

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij