W dniach 10-30.01.2017 r. odbędą się z mieszkańcami Miasta Ostrołęki konsultacje w sprawie zmiany granic miasta.  


Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety, która przekazana będzie mieszkańcom podczas otwartych spotkań  na wszystkich ostrołęckich Osiedlach.

Terminy spotkań konsultacyjnych określa załącznik do zarządzenia. [start] [koniec]